De vanligaste orsakerna till fuktskador på vinden

Fuktskador på våra egendomar är något som tyvärr händer då och då. Det finns vissa saker man kan göra för att förebygga att fuktskador på vindar uppstår och det är att bland annat se till att takluckan upp till vinden är korrekt tätad, att man kontrollerar vindsutrymmet ca 2 gånger per år för att i tid hinna upptäcka och åtgärda eventuella början till fuktskador så att det inte går för långt och att kontrollera alla genomföringar av exempelvis vattenrör och elkablar.

Misstänker du fuktskador på din vind?

Det finns professionell hjälp att anlita när denna typ av olycka inträffar och man kan alltid be om en konsultation tillsammans med en offert för att få sig en klar uppfattning om hur stor skadan är och vad det kommer att kosta. I många fall räcker det med att angripa det trä som utsatts för mikrobiell påväxt med en sorts saneringsvätska ett par gången för att därefter installera kontrollerad ventilation genom avfuktning som förhindrar framtida liknande händelser.

Se till att tätningen mellan boningsdelen och vindsutrymmet är korrekt utfört

Oftast uppstår fuktskador på vinden genom att materialet som skiljer boningsyta och vinden åt inte är tillräckligt tätt, eller att yttertaket på något sätt tar in vatten. Eftersom luften i boningsytan i ett hus är mycket varmare än luften på vinden, uppstår det fukt eftersom vindsluften inte kan bära lika mycket fukt. När den varma boningsluften tar sig upp i det kalla vindsutrymmet kyls alltså luften ner och därav bildas det kondens. Därför är det mycket viktigt att se till att tätningen mellan dessa utrymmen är korrekt utförda. Men som sagt, skulle det uppstå fuktskador på din vind finns det riktigt bra hjälp att få.